Executive Papers GZ

Geopolitikaz Executive Papers argitalpenak nazioarteko politikari buruzko gaiak era labur eta sintetikoan aztertzeko tresna bat da.  Helburu horrekin diseinu sinple eta irakurterraz bat darabil ikerketa-lan akademikoen difusioa burutzeko; argitalpenen laburpen eta ideia zentralak azaltzeko; edo koiuntura-analisia egiteko. Gainera, zenbaki bakoitzak podcast bat izango du paperraren analisia azaldu eta sakontzeko.

La publicación Geopolitikaz Executive Papers es un instrumento breve y sintético para el análisis de temas de política internacional. Con esta finalidad utiliza un diseño sencillo y de fácil lectura para difundir trabajos académicos de investigación; resumir y explicar las ideas centrales de publicaciones más extensas; o para hacer análisis coyunturales. Además, Cada número irá acompañado de un podcast para explicar y profundizar en el análisis del paper.

Número 4. Zenbakia

Iñaki Dominguez (2022-03-31): “Kolonbia, gatazka amaigabeek eraginda izan ezin den eragile geopolitiko potentziala”, Geopolitikaz Executive Papers 4/2022.

Iñaki Dominguez (31-03-2022): “Colombia, potencial actor geopolítico emergente lastrado por conflictos interminables”, Geopolitikaz Executive Papers 4/2022.

Número 3. Zenbakia

Gabirel Ezkurdia Arteaga (2022-02-28): “Afrikako geopolitikaren testuinguruan sortzen ari den jihadismoaz”, Geopolitikaz Executive Papers 3/2022.

Gabirel Ezkudria (28-02-2022): “El yihadismo emergente en el contexto de la geopolítica africana”, Geopolitikaz Executive Papers 3/2022.

Número 2. Zenbakia

Iñigo Antolín (2022-01-30): “Europar Batasuna eta Energia”, Geopolitikaz Executive Papers 2/2022.

Iñigo Antolín (30-01-2022): “Unión Europea y Energía”, Geopolitikaz Executive Papers 2/2022.

Número 1. Zenbakia 

Pablo García Varela (2021-12-19): “Zibersegurtasuna, Ziberdelinkuentzia, Ziberinteligentzia eta Zibergerra”, Geopolitikaz Executive Papers 1/2021.

Pablo García Varela (19-12-2021): “Ciberseguridad, ciberdelincuencia, ciberinteligencia y ciberguerra”, Geopolitikaz Executive Papers 1/2021.