Proposamenak / Propuestas

Hitzaldietarako gai proposamenak/Propuestas para conferencias temáticas:

Hegemonia eraikuntzaren prozesuak, zikloak eta borrokak/ Procesos de construcción de la hegemonía, ciclos y sus pugnas.

Txinaren hazkundea eta AEB gainbera polo bakarreko potentzia bezala / Emergencia de China y decadencia de EEUU como potencia unipolar.

Sionismoa Palestinan Asiarekiko: analisi geopolitikoa /El Sionismo en Palestina respecto a Asia: análisis geopolítico.

Kanpo esku-hartzeak XXI. mendean: estatu kolpeak, erregimen aldaketak eta gerra hibridoak /Injerencias externas en el siglo XXI: golpes de Estado, cambios de régimen y guerras híbridas.

Gerra humanitarioak nazioarteko tresna geopolitikoa bezala / La guerra humanitaria como instrumento geopolítico.

Inmigrazioa geopolitikaren aldagai korapilotsu geopolitiko bezala / La inmigración como variable geopolítica compleja.

Siriako gatazka ikuspegi geopolitiko batetik / El conflicto sirio desde una perspectiva geopolítica.

Energia nuklearraren geopolitika / Geopolítica de la energía.

Yemeneko gatazka ikuspegi geopolitiko batetik / El conflicto de Yemen desde una perspectiva geopolítica.

Zibergerra, Ziberinteligentsia, Zibersegurtasuna, Ziberdelitugintza eta Big Dataren inguruko hausnarketa geopolitikoa (erderaz)/ Ciberguerra, Ciberseguridad, Ciberinteligencia, Ciberdelinquencia y Big Data en el ámbito del análisis geopolítico internacional.

Yihadismoari buruzko hausnarketa geopolitikoa / Análisis del yihadismo desde una perspectiva geopolítica.

Eremu geografikoetako konferentziak / Conferencias de áreas geográficas:

Latinoamerikako herrialdeen politika eta historia / Política e historia de los países latinoamericanos.

Herrialde postsobietarren politika eta historia / Política e historia de los países postsoviéticos.

Herrialde Afrikarren politika eta historia / Política e historia de los países africanos.

Ekialde Ertain eta Hurbileko politika eta historia / Política e historia de los países de Oriente Medio y Próximo.

Asia-Pazifikoko herrialdeen politika eta historia / Política e historia de los países de Asia-Pacífico.

Mendebaldeko herrialdeen politika eta historia / Política e historia de los países occidentales.

Balkanetako herrialdeen politika eta historia / Política e historia de los países balcánicos.